YAŞAYAN SAFAİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI.

YAŞAYAN SAFAİ  LİSANS BURSU 

Yaşayan Safai Bursu, 2022 yılında kaybettiğimiz EGET Vakfı kurucularından Safai’nin anısına düzenlenmiştir. 

KİMLERE BURS SAĞLIYORUZ? 

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde eğitim sağlayan devlet üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Ziraat Fakültelerine bağlı bir lisans programında ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı Gerontoloji bölümlerinde öğrenim görecek veya görmeye başlamış öğrenciler, Yaşayan Safai Burslarına başvuruda bulunabilirler. 
  • İlgili lisans programlarında öğrenim görmeye başlamış ara sınıftaki adaylar için 4 üzerinden en az 3.0 Genel Not Ortalamasına sahip olmak. 
  • İlgili lisans programlarına yeni yerleşmiş adaylar için; YKS’den 300 Puan almış olmak; özel yetenek sınavına katılarak bölümlerine yerleşen adaylar için 300 Yerleşime Puanına sahip olmak, 

BURS TUTARI VE SÜRESİ 

Burs ödemeleri aylık olarak ve 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) yapılır. 2022-2023 akademik yılında aylık burs tutarı 1.000 TL’dir. Burslar geri ödemesizdir. Burs süresi bir akademik yıldır.  

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN NEDEN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNMALARINI BEKLİYORUZ? 

Yaşayan Safai Burslarından faydalanmaya hak kazananlar, burs aldıkları akademik yıl içinde, 10 gün süreyle, EGET Vakfı bünyesinde sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Çünkü, öğrencilerimizin, topluma yararları bireyler olarak yaşama atılmadan önce, karşılık beklemeksizin insani amaçlar doğrultusunda gönülden çalışma deneyimini edinmesini ve bu deneyimi yaşam boyu sürdürmesini diliyoruz. İyi, güzel ve doğru bir amaç için gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan gençlerimizin, bu deneyimler sonunda toplumsal fayda üretme istek ve motivasyonlarının güçleneceğine inanıyoruz.