Kurucular Kurulu

H. Özlem Uzman

S. Safai Özer

Yönetim Kurulu

S. Safai Özer

H. Özlem Uzman

Ali Vuslat Turan

Denetim Kurulu

Saffet Korkut

Naki Bulut

Necla Dal

Mütevelli Heyeti

Safai Özer

Başkan

Dr. Naki Bulut

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör

Üye

Necla Dal

Üye

Mert Ertüre

Üye

Şeref Güneykaya

Üye

Sevim Saral Kavruk

Üye

Çiğdem Kuş

Üye

Prof Dr. Ulya Nurullahoğlu

Üye

Mehmet Özavcı

Üye

Nazım Tural

Üye

Orhan Şenoğlu

Üye

Özlem Uzman

Üye

Gülsen Vuraler

Üye

Serpil Turan

Üye

Aylin Bal

Üye

Ali Vuslat Turan

Üye

Hülya Ballı

Üye

Selahattin Türkan

Üye

Mehmet Kaya

Üye

Danışma Kurulu

Mehmet Baykan

Prof. Dr. Nurettin Demir

Mustafa Ercan

Kubilay Gökçe

Mehmet Kaya

Süleyman Kurnaz

Semih Kürkçüoğlu

Onur Oruç

Gül Özavcı

Ferat Yılmaz

Hacer Zümrüt

Not: İsim listesi soyadına göre alfabetiktir.