Turizm Anlayışımız

Dünyamız, yerüstü kaynaklarımızı hoyratça kullanmamız; fosil yakıtları düşüncesizce tüketmekte oluşumuz ve teknolojik süreçlerin eko sisteme zarar vermesi sonucunda, doğanın geri dönülemez derecede tahrip edildiği bir dönem yaşamakta. Küresel ısınma sorunuyla karşı karşıyayız! Bu da tüm dünyada iklimlerin değişmesi anlamına gelmekte.

İklim değişiklikleri, dünyadaki turizm anlayışında da değişikliklere neden olmuş; klasik turizm kavramından uzak, yeni arayışlar başlamıştır.

Oldukça yeni bir kavram olan ekoturizm, ilk kez 1992 yılında, Rio Çevre Zirvesi’nde ortaya atılan bir kavramdır. Zirvede,  ekoturizm, ‘yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan; bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır’ olarak benimsendi.

EGET Vakfı olarak tüm girişimlerimizde ‘sürdürülebilirlik’ ilkesi ile hareket etmekteyiz. Özellikle kırsal-turizm ve çiftlik-turizmi alanlarına odaklanmayı ve turizm işletmelerini salt konaklama alanlarıyla sınırlı tutmayıp tarım, hayvancılık ve turizm üçlüsünün bütünleşeceği işletmeler olarak planlamaktayız.

EGET Vakfı’na döner sermaye oluşturmak ve vakfımızın uzun yıllar yaşamasını sağlamak amacıyla seçtiğimiz alanlarda (geriatri, ekolojik tarım ve turizm uygulamalarında) salt Türkiye için değil, dünyaya da örnek projeler üreterek, doğal çevreye ve yaşama saygılı bir sivil toplum örgütü modeli yaratmayı kurmaktayız.