Solucan Gübresi Projesi (Yönelt Koleji – EGET Vakfı İşbirliğiyle)