ÖNCÜM VAR

Öncüm Var projesi sayın Umut Bekir Ürkün’ün önerisi doğrultusunda EGET Vakfı Yönetim Kurulu tarafından geliştirilmiştir. 2017-2018 yılındaki ilk pilot uygulamanın başarıyla sonuçlanması üzerine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kapsamlı pilot uygulamanın hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

 

‘Öncüm Var’ Projesi NEDİR?

İş yaşamında deneyimli, mesleğinde uzmanlaşmış gönüllü profesyonellerin, üniversite eğitimi görmekte olan başarılı ve gelişime açık gençler ile saygı, sevgi ve paylaşım ilkeleri çerçevesinde bir bağ kurmasına aracı olmak amacıyla EGET Vakfı tarafından geliştirilmiş bir projedir. Böylece, bir yandan öğrencinin kendisine rehberlik eden öncüsünün bilgi ve birikiminden yararlanarak kişisel potansiyelini geliştirmesi ve daha somut kariyer hedefleri koyması, öte yandan öncünün de bir gence, dolayısıyla topluma yararlı olmanın mutluluğunu yaşarken genç bir bireyle yaşadığı bu paylaşımdan psikolojik ve sosyolojik kazanımlar edinmesi hedeflenmektedir.

ÖNCÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Konusunda eğitimli ve deneyimli, gönüllü bakış açısını içselleştirmiş, tecübe ve birikimini öğrenci ile paylaşmaya hevesli, öğrencinin kariyer hedefleri doğrultusunda beceriler geliştirmesine katkıda bulunabilecek, öğrenciye mesleki ve kişilik açısından rol model olabilecek, öğrenci için zaman ve çaba harcamaya hevesli, iletişim ve problem çözme becerisine sahip, toplumda saygın bir birey olarak kendisini kanıtlamış kişidir.

ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİ:

Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, bu birlikteliğin tamamen gönüllülük üzerine kurulduğunun bilincinde, öncüsü ile işbirliği içerisinde olmaya gönüllü, bu işbirliğinden kazanımlar edineceğinin ayrımında olan kişidir.

‘ÖNCÜM VAR’ Projesinin İşleyişi:

 • Projeye katılacak ‘öğrenciler’, EGET Vakfı bursları için başvuran üçüncü ve daha üst sınıf öğrencilerinden en az 4 üzerinden 2,5 not ortalamasını tutturmuş ve projede yer almaya gönüllü öğrencilerden seçilir.
 • Kapsamlı pilot uygulamada yer alacak ‘öncüler’ EGET Vakfı Mütevelli Heyeti, Danışma Kurulu ya da gönüllülerin önereceği ve referans gösterecek kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 • Eşleştirme EGET Vakfı tarafından gerçekleştirilir.
 • Projenin süresi bir öğretim yılıdır. Bir öğretim yılının bitiminden sonra dilerlerse ‘öncü’ ‘öğrenci’ görüşmesi devam edebilir.
 • Projede yer almak isteyen öğrencilerin aileleri, öğrencinin EGET Vakfı’nın ‘Öncüm Var’ projesinde yer almasını onayladıkları belirten yazılı bir belge gönderirler.
 • Öncü evliyse, eşi de öncünün bu projede yer almasına istekli olduğu yönünde yazılı bildirimde bulunur.
 • Öncü, öğrenci görüşmesi en az ayda bir kez olacak şekilde öncü ve öğrenci arasında belirlenir.
 • Yüzyüze görüşmeler kamuya açık olan ve ‘Öncü’ ve ‘Öğrencinin’ ortak kararıyla belirleyeceği ortamlarda gerçekleştirilir.
 • Görüşmelerde siyaset, din ve ideolojik görüş belirten konulara girmekten kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Gerek ‘Öncü’, gerek ‘Öğrenci’ birbirlerine karşılıklı güven, sevgi ve saygı ortamı içinde davranmalıdır.
 • Öncü her görüşme sonrasında dolduracağı görüşme tutanağını e-posta ile program yetkililerine ulaştırmakla yükümlüdür.
 • En az üç ayda bir olmak üzere ve EGET Vakfı Yönetim Kurulu’nın gerekli gördüğü durumlarda projenin akışını gözlemlemek, iyileştirmek ve projeyi geliştirmek amacıyla Öncü’ ve ‘Öğrenci’ birbirinden farklı zamanlarda ve internet ortamında yapılacak görüşmelere katılmayı kabul eder.

KİMLER ÖNCÜ OLABİLİR?

 • En az on yıllık iş deneyimi olan
 • Projenin önemini kavramış ve gönüllü olmaya hevesli
 • Evliyse, eşinin de öncü olması konusunda onayın almış
 • Bir öğrenim yılı süresince öğrenciye en az ayda bir kez yüzyüze görüşme için zaman ayırabilecek olan
 • Program öncesinde, sırasında ve sonrasında projeyi iyileştirme ve geliştirmeye yönelik internet üzerinden yapılacak görüşmelere katılmayı kabul edenler.

KİMLER ÖĞRENCİ OLABİLİR?

 • EGET Vakfı bursları için başvuran, üçüncü ve daha üst sınıf öğrencilerinden en az 4 üzerinden 2,5 not ortalamasını tutturmuş ve projede yer almaya gönüllü olan
 • Ailesinden projede yer alması yönünde onay yazısı getirmiş olan
 • ‘Öncüsü’ ile en az ayda bir kez yüzyüze görüşmeyi kabul eden
 • Görüşme sonrası dolduracağı görüşme tutanağını program yetkililerine ulaştırmayı taahhüt eden.
 • ‘Öncü’sünün onun için ayırdğı süreden en verimli bir şekilde ve kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak şekilde faydalanan
 • ‘Öncüsü ile iletişime açık, işbirliğine yatkın olmak

 

 

 

Görmüş olduğunuz fotoğraf pilot uygulamamız kapsamında gerçekleşen öncü-öğrenci görüşmesi sırasında çekilmiş bir fotoğraftır.