KAPISIZ KİTAPLIKLAR KİTAPLAR CADDELERDE PROJESİ

Kapısız Kitaplıklar Kitaplar Caddelerde Projesi, EGET Vakfı’nın 9-Aralık-2016’da başlattığı ikinci sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşımakta.

  • Kitap okuma düzeyinin günden güne düştüğü ülkemizde, ilköğretim ve lise öğrencilerinin okumaya daha sıcak bakmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerin, ödünç alacakları kitaplara ilişkin kompozisyonlar yazmalarını özendirerek yazım dillerinin gelişmesine ortam hazırlamak.
  • Öğrencilerin, okuyacakları kitapların içerdiği konulara ilişkin resimler yapmalarına önayak olarak görsel sanatlarda beceri edinmelerini desteklemek.
  • Yazılan kompozisyonları ve yapılan resimleri bir kurulca değerlendirip övgüye değer çalışmaları ödüllendirerek gençlerin birbirlerine özenip kitap okuma heveslerinin artmasına aracı olmak.

 

 

Amaçlarıyla başlattığımız projemizin ön uygulama bölgesi olarak EGET Vakfı Genel Merkezi Binası’nın bulunduğu eski Muğla olarak anılan bölgeyi yeğledik. Yukarıda anılan amaçlarla Kurucular Kurulu üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanı’mız Safai Özer tarafından geliştirilen bu projeyi mahalledeki çocukların, hatta yetişkinlerin gösterdikleri büyük ilgi nedeniyle ilk günkü heyecanımızla sürdürmekteyiz.

Projemizin amacı, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve öğrencilerin kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamaktı. Bunun için öncelikle bir pilot uygulama gerçekleştirerek, Genel Merkezimiz’in girişine her Cuma günü iki saatlik süre boyunca bir masa koyduk ve Vakfımız’a bağışlanan kitapları yoldan geçen çocuklara ödünç olarak verdik.

Bu proje kapsamında çocuklar ve bazı yetişkinler tarafından 36 Ayda 2.982 kitap okundu.

Başarıyla sürdürmekte olduğumuz bu projemizi yaygınlaştırmak ve kent geneline taşıyarak daha geniş kitlelerce kitap okunmasını sağlamak istiyoruz.

 

Görmüş olduğunuz fotoğraflar, EGET Vakfı Genel Merkezi binasında gerçekleşen ve öğrencilerin aileleriyle birlikte katılmış olduğu Kapısız Kitaplıklar Kitaplar Caddelerde ödül töreninde çekilmiştir. Öğrencilerin yazmış olduğu kompozisyonlar ya da yapmış oldukları resimler ödüllendirilerek her bir öğrenciye Mütevelli Heyeti üyelerimizce armağanları sunulmuş heyet üyeleri, öğrenciler ve aileleri hem EGET Vakfı’nı hem de yöneticilerini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.