EGET Vakfı İktisadi İşletmesi

Vakıf; kişinin taşınır veya taşınmaz mallarını, hiçbir dış etki altında kalmaksızın, sırf kendi rıza ve isteği ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp yardım etme amacıyla yine kendisi tarafından belirtilen şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi koşuluyla sınırsız olarak tahsis etmesidir.

Vakıflar esas olarak kar etmek amacıyla kurulmazlar, vakıfların kuruluş amacı yardımlaşma ve dayanışma temeline dayanır. Ancak vakıflar salt dışarıdan gelecek bağışlara bağımlı olarak varlıklarını sürdürme yolunu seçerlerse ne yazık ki uzun yıllar ayakta kalmaları güçleşir.

Bizler EGET Vakfı’nı kurarken ilk önceliğimiz vakfımızın uzun yıllar yaşayarak eğitime destek vermeyi sürdürmesini sağlayıcı önlemler almaktı. İşte bu nedenle, EGET Vakfı’nın kendi döner sermayesini yaratacak bir yapısı olmasında karar kıldık. Bunu gerçekleştirebilmek içinse ismimizde de anılan Geriatri, Ekolojik Tarım ve Turizm konularında yatırım yapıp, vakfa sürekli gelir oluşturabilmek amacıyla vakfımızın Resmi Gazete'de yayımlanmasından kısa bir süre sonra EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’ni kurduk.

İktisadi işletmemizin ilk faaliyetini EGET Vakfı Armutçuk Tarım İşletmesi oluşturdu. Vakıf Kurucuları tarafından vakfa bağışlanan Muğla ili, Ula İlçesi, Armutçuk Mahallesinde yer alan 22.000 m2’lik arazide aylar süren tesviye çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, 24 Mayıs 2015 tarihinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden satın alınan, köklerine trüf sporu aşılanmış 415 meşe fidanı, düzenlenen ve katlımın yüksek olduğu bir açılış etkinliğiyle araziye aktarıldı.

Trüf mantarı havyardan sonra dünyanın en pahalı yiyeceğidir ve bu mantara ‘kara elmas’ da denilmektedir. Trüfe ‘Tanrı ve kralların besini’ diyenler de vardır. Toprağın, 5-20 cm kadar altında yetişen Ascomycetes sınıfına ait bir mantar türüdür. Özellikle meşe ve fındık bitkileriyle ortak yaşam ilişkisi oluşturur. Trüf, kendine özgü bir aroma ve tada sahiptir. 

Armutçuk Tarım İşletmemiz için yeğlediğimiz mantar türü Tuber Melanosporum’dur. Meşe fidanlarının dikiminden yaklaşık beş yıl sonra ürün almayı düşündüğümüz trüf mantarları, özel eğitilmiş köpekler ile bulunacak ve alıcısı zaten hazır olan Avrupa gastronomi pazarında alıcısıyla buluşacaktır. Kışlık trüf olarak anılan Tuber Melanosporum’un kilosu yaklaşık 1000 Avro’dan başlamaktadır.

Trüf mantarının hasadına kadar geçecek sürede arazimizden en verimli şekilde yararlanabilmek için trüf’ün gelişimini desteklediği bilinen lavanta bitkisini de 'Eğitime Destek Olsun Lavantanın Çiçeği' sloganıyla düzenlediğimiz bir piknik etkinliği ile meşe fidanlarının arasına 8 Mayıs 2016 tarihinde diktik. Böylece, EGET Vakfı, bu konuda da öncü olarak tüm sahil kentlerimizin ilk lavanta işletmesini kurmuş oldu. Lavandula Super A ve Raya türü lavantalar lavanta yağı elde edebilmek amacıyla satışa sunulacak, ayrıca iktisadi işletmenin gereksinim fazlası olan fideler de lavanta yetiştirmek isteyen kişi ve kuruluşlara satılabilecektir.

Vakfımızın diğer bir projesi de lavanta balı üretmek olacaktır. Lavantaların büyüyüp gelişmesinin ardından lavanta balı projemizi 2017 yılının ikinci ayrısından itibaren hayata geçirmeyi planlamaktayız.

İktisadi İşletmemizin plan ve projeleri yukarıda belirtilenlerle sınırlı değildir elbet. Doğaya, insana, evrene ve ekolojiye saygılı, yapaylıktan ve kimyasallardan uzak, sürdürülebilir olma niteliği taşıyan tüm ürün ve hizmetler EGET Vakfı İktisadi işletmesi’nin ilgi alanı içerisindedir. Yaşama geçirdiğimiz tüm projelerimizi bu sayfayı güncel tutarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bu girişimlerimizin tümü eğitim bursu verebilmek için gerekli kaynakları oluşturabilmek adına Kurucularımız ve Mütevelli Heyeti üyelerimizin de vizyonuyla, yeniliklere imza atarak çevre çiftçisine örnek olma misyonunu da aklımızda bulundurarak vakfımızın amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yaşama geçirilecektir.