Geriatriye Bakışımız

Ana amacı eğitim bursu vermek olan vakfımızın bir diğer amacı da Geriatri ve Gerontoloji bilimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır.

Geriatri ve gerontoloji, orta yaş ve üstü insanların sadece tıbbi gereksinimlerinin değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin de karşılanarak sağlıklı yaş almalarına ortam hazırlama bilimidir. Geriatri bilimi, tıbbi konulara odaklanırken, gerontoloji, daha genel anlamıyla yaşlanma sürecini inceler; sadece yaşlıların değil, doğuştan itibaren yaşlanmamak ya da sağlıklı yaş almak için uygun çevre ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi üzerinde durur.
Demografik veriler değerlendirildiğinde, dünyada insanların eskiye oranla daha uzun yaşadığını; doğum oranlarının azaldığını ve yaşlı nüfusun orantısal olarak artmakta olduğunu görüyoruz.
TÜİK verilerine göre ülkemizde, 2023 yılında beklenen ortalama yaş alma süresinin erkeklerde 75,8;  kadınlarda ise 80,2 olacağı tahmin edilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlık, bireyin, beden, ruh ve sosyal yaşantı olarak tam bir iyilik hali içinde olması biçiminde tanımlanmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yaşam kalitesinin de artması, sağlıklı yaş almanın yapı taşlarını oluşturmaktadır.
EGET Vakfı, geriatri ve gerontoloji biliminden hareketle ve çalışmalarını bu bilimin katkılarıyla zenginleştirerek, orta yaş ve üstü insanların olağan yaşlanma sürecini, gerek doğal beslenme gerekse bu insanların yaşamdan uzaklaşmak yerine yaşama katılmasını teşvik edici çalışmalarıyla, sağlıklı yaş alma sürecine dönüştürebilecek yöntemleri desteklemektedir.