GENEL MERKEZ BİNAMIZ

 Bünyesinde ekolojik tarımı barındıran bir kurumun genel merkez binası da elbette onun kuruluş amacına ve faaliyetlerine uygun olmak zorundaydı. Bu kapsamda uzun arayışlar sonucunda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında tescillenen bir binanın Vakfımızın merkezi olmasına karar verdik. Üstelik bu görkemli binanın, ekolojik tarım uygulamalarımıza bir showroom olarak hizmet edecek, 1000 m2’ye yakın bir bahçesi de bulunmaktaydı.

Sözleşmemiz gereği, 10 yıllık bir süre için vakıf merkezimiz olacak olan bina, 1894 yılında inşa edilmiş ve Muğla’da Hacı Latifler evi olarak tanınmakta imiş.  Eski yapıların restorasyonu konusunda deneyimli bir mimar olan Kurucumuz Safai Özer, hem mesleki birikimini kullanması hem de binadaki çalışmalara sanatçı kişiliğini yansıtması sonucu, gerek binanın içinin restorasyonunda gerekse bahçesinin düzenlenmesinde gösterdiği çabayla, harap durumdaki bir yapıyı, yaşayan, soluk alan ve adeta bize, onu yaşattığımız için teşekkür eden bir yapıta dönüştürmüştür.

Merkez binamızda, nice öğrenciye umut olacak kaynaklar yaratmayı, nice sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Aslında önceleri bir virane olan bu binaya can vererek gerçekleştirmeyi erek edindiğimiz nice sosyal sorumluluk projelerinden ilkini de böylece uygulamış olduk.

Vakfımızın bahçesinde çeşitli permakültür örneklerini görmek mümkün. Yükseltilmiş bahçeler oluşturarak, ürünleri bu bahçelerde yetiştiriyoruz. Amacımız herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın pek çok bitkinin yetiştirilebileceğini örneklemek ve ilgilileri bilinçlendirmek.

Bahçemizde, çufa ya da yer bademinden, goji berry’e, enginardan tüysüz bamyaya, alabaştan kore kavununa kadar pek çok bitkiyi yetiştirdik. Ayrıca bahçelerin ortasına yerleştirdiğimiz boruların içerisine de kırmızı Kaliforniya solucanları koyarak toprağın değerli solucan gübresinden yararlanmasını olanaklı kıldık.