Ekolojik Tarım Hakkındaki Görüşlerimiz

Ekolojik tarım, toprağı, suyu ve havayı korunduğu; kimyasalların ya da genetik mühendisliğin kullanılmadığı; doğayla uyum içinde gerçekleştirilen yetiştirme tekniklerinin uygulandığı bir tarım biçimidir. 2009 yılında, Birleşmiş Milletler destekli Kalkınma İçin Tarım Bilimi ve Teknolojisinde Uluslararası Değerlendirme (IAASTD) Örgütü, dünyanın en iyi 400 bağımsız araştırma şirketinin dünya çapında gerçekleştirdiği binlerce araştırma projesi ve vak’a çalışması sonucunda edinilen veriler ışığında bir rapor yayımladı. Raporun henüz yarısı yazılmışken, biyoteknoloji/GDO firmaları çalışmadan çekildiler; çünkü raporun ürünlerdeki genetik değişikliği onaylamayacağını ve raporun bulgu ve görüşlerinin iş çıkarlarını ve tüm kimya endüstrisinin tarıma yaklaşımını tehdit edeceğinin farkına vardılar. Anılan örgütün raporu, şimdiki dünya nüfusunun duyabilmesi için, ekolojik tarımın tek çözüm yolu olduğunu açıkça tavsiye etmekteydi.

Tarım uygulamalarımızı, bilimsel verilere dayanarak; tamamen doğaya saygılı bir biçimde; toprağa, suya ve havaya zarar verecek hiçbir kimyasal madde kullanmadan; gerek bu konudaki gelişimleri yakından izleyerek, gerekse toprağın bize anlattıklarını dinleyerek geliştirdiğimiz yeni yöntemlerle, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

EGET Vakfı’nın ilk tarım uygulaması, ‘EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’ sayfasında da ayrıntılı bir biçimde okuyabileceğiniz gibi, Muğla ili, Armutçuk Mahallesi’ndeki 22.000 m2’lik bir arazinin ıslah edilmesi ve trüf mantarı yetiştirmek üzere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden satın alınan trüflü meşe fidanlarınının araziye aktarılması oldu. Bu dikimlerin ardından, trüf mantarının gelişimini destekleyici etkisi olan lavanta fideleri, meşe fidanlarının arasına aktarıldı. Böylece, trüf mantarlarının gelişmesinin bekleneceği beş yıllık süreçte, lavanta, vakfımızın iktisadi işletmesine gelir getirecek ikinci bir ürün olarak katkı sağlar oldu.