Eğitim Anlayışımız

EGET Vakfı Senedi’nde de yer aldığı gibi, en önemli amacımız, ‘maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim görmekte ekonomik güçlük çeken öğrencilere burs vererek, öğrencilerin öğrenimlerini kesintiye uğramaksızın sürdürebilmeleri için fırsat sağlamak’tır.

EGET Vakfı olarak, ülkemizin gereksinim duyduğu değişimin, eğitimle güçlenmiş; bilim ve sanatla alabildiğine donanmış gençlerle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, gençlerimizin en üst düzeyde eğitim görmeleri ve ülkemizi çağcıl uygarlık düzeyinde hakkı olan yere taşıyabilmeleri için, onlara, gücümüz yettiğince maddi destek sağlamayı hedefimiz edindik.

OECD 2020 verilerine göre, Türkiye’de yükseköğretime yönelik istem, son 10 yılda, diğer OECD ülkelerinden daha yüksek bir artış göstermektedir. Buna karşın gençlerin %57’si bir lisans programına yerleşebilirken, bu yerleşen öğrencilerin de sadece yarısının öğretimini tamamlayabilmesi beklenmektedir. Öğrencilerin öğretimilerini tamamlayamamasındaki en temel etmenlerden biriyse, onların maddi olanaksızlıklarıdır. Gençler, bir yükseköğretim programına yerleşseler de, maddi yetersizlikler nedeniyle en doğal gereksinimlerini bile karşılayamıyor ve öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar.

Türkiye, aynı zamanda, Avrupa ülkeleri arasında, şiddetli maddi yoksunluk yaşayan çocuk oranın en yüksek olduğu ülkedir. Eurostat 2019 verilerine göre, Türkiye’de çocukların yaklaşık %35’i şiddetli maddi yoksunluk içinde büyüyor. Çocuk yoksulluğunun, ömür boyu sürme riski de taşımakta olduğu düşünüldüğünde, eğitime erişim eksikliği, günümüz çocukları için daha önemli bir tehlike içeriyor. Zira yükseköğretime devam edemeyen gençler daha vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kalıyor; daha sık işsizlik sorunuyla karşılaşıyor ve daha düşük gelir elde ediyorlar.  Çocuklar için eğitimde fırsat yoksunluğunun kuşaktan kuşağa aktarılması ise bir başka tehlike. Bu tehlikeler, ancak ve ancak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenim gören gençlerin öncelikle maddi olarak desteklenmesi ile aşılabilir görünüyor.

EGET Vakfı, gençlerimizi, yeterince eğitim görememiş, kültür bağlamında gelişimini tamamlayamamış bireyler olmasına göz yumulmaması gerektiğine inanmakta. Alt ekonomi grubunda yer alan ailelerin çocuklarının sosyal ve ekonomik bağlamda toplumdan dışlanmalarının doğuracağı olumsuz sonuçlardan, zaman içinde, bütün ülkenin zarar göreceğini düşünmekteyiz.

Devlet insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarında görev alan yöneticilerimizin ve tek tek her birimizin, ülkemizde günden güne daha da derinleşen bu yaraya en kısa sürede gereken ilgiyi göstereceğine inanmak istemekteyiz.