Koşullu burslar, bağışları yapacak gerçek ve tüzel kişi ya da kuruluşların talep edecekleri koşullar çerçevesinde, öğrenci ya da öğrencilere EGET Vakfı aracılığı ve Yönetim Kurulu kararı ile verilecek ve özel hükümler içerebilecek olan burslardır. 

Bağışçılar, EGET Vakfı aracılığıyla koşullu burs sağlama hakkına ve olanağına sahiptirler.  

Bağışçılar, koşullu burslardan yararlanacak öğrencilerin hangi koşulları yerine getirmekle yükümlü olacağını belirleyebilir. Bağışçının belirleyeceği koşullar (a) belirli bir başarı durumunu; (b) belirli bir eğitim kademesini, (c) okul, üniversite, fakülte, program, alan ya da dal türünü; (d) belirli bir şehir ya da mekanı; (e) burs miktarını ve sıklığını, (f) bursiyer seçiminde uygulanacak önkoşulları; (g) bursun devam şartlarını kapsayabilir.