BURS BAŞVURU TAKVİMİ
2019-2020
 
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BAŞLAMASI
11--EYLÜL- 2019
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BİTİŞİ
27 -EYLÜL- 2019
İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BAŞVURANLARA DUYURULMASI
30 -EYLÜL- 2019
GÖRÜŞMELER
02-09 EKİM 2019
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANANLARIN DUYURULMASI
10 -EKİM- 2019
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANAN ÖĞRENCİLERİN BELGELERİNİ POSTAYA SON VERİŞ TARİHİ
18 -EKİM- 2019
EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KESİN BURS KAZANANLARIN DUYURULMASI
25 -EKİM- 2019
BURS ALANLARIN BURSLARININ ÖDENMEYE BAŞLANMASI
04 -KASIM- 2019

 

• 2019-2020 öğrenim dönemi için aylık burs tutarı 350 TL(üçyüzelli) Türk Lirası’dır.

• Sadece, devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri EGET Vakfı burslarından yararlanabilir.

• Burs alanlar mezun olup çalışmaya başladıktan altı ay sonra bir başka öğrenciyi destekleme güvencesi verirler.

• Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk bursları Ekim ve Kasım ayını kapsayacak şekilde 4-Kasım-2019 tarihinde ödenecektir.