EGET VAKFI BURSLARI

EGET Vakfı’nın en önemli kuruluş amaçlarından biri de eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamaktır.

Gereksinimi olan öğrencilere burs vermekteki en önemli ereğimiz ise toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmektir. Çünkü, biliyoruz ki çağdaş uygarlığın vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireylerin yetişmesine aracılık etmek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak demektir.

EGET Vakfı burs başvuruları ve değerlendirme süreci tamamen dijital bir ortamda gerçekleşmektedir. Her yıl, Eğitim ve Burs Komisyonumuz’un belirlediği Burs Başvuru Takvimi çerçevesinde öğrenciler, internet sitemiz üzerinden erişime açılan burs başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurarak EGET Vakfı bursları için başvurabilirler.

Burs başvurularını değerlendirme süreci tamamıyla dijital bir ortamda objektif olarak gerçekleşmektedir. Vakfımız tarafından geliştirilen BUSED adını verdiğimiz yazılım, sıralamaya giren öğrencileri, öğrencilerin verdiği yanıtlar çerçevesinde belirlemektedir. İlk aşamanın tamamlanmasının ardından, ön değerlendirmeyi geçen adayların durumlarını ispatlamak üzere sistemimize yükledikleri belgeler, Eğitim ve Burs Komisyonu üyelerimizce titizlikle incelenerek bir sonraki aşamaya geçecek olan öğrenciler saptanmaktadır. Bu, ikinci değerlendirmenin ardından, uygun adaylar sanal ortamda yüzyüze görüşme için davet edilmektedir. Görüşme puanlarının da BUSED’e girilmesinin ardından EGET Vakfı burslarından yararlanmaya hak kazanacak olan adaylar belirlenmektedir.

EGET Vakfı burslarına, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim gören her öğrenci başvurabilir. Ara sınıf öğrencileri için en az 2,5 not ortalamasına sahip olmak ve KYK dışında başka herhangi bir kurumdan burs almamak da burs başvuru koşullarımızdan biridir.

EGET Vakfı bursları karşılıksız değildir. Bursların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla EGET Vakfı burslarından yararlanacak öğrenciler, okulları bitip çalışmaya başladıktan altı ay sonra başlamak üzere, aldıkları burs tutarı kadarını, aldıkları süre boyunca, bir başka öğrenciye burs olarak aktarılmak üzere EGET Vakfı’na bağışlamayı kabul ederler.

EGET Vakfı’ndan burs almaya başlayan öğrenciler için bursun devam koşullarından biri de yılda üç gün herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde ücret almaksızın çalıştıklarını belgelemeleridir.  Bu koşulumuzun amacı öğrencilerdeki sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek topluma hizmet sorumluluğunun öğrencilerde gelişmesine aracılık etmektir.