LİSANS BURSLARI

EGET VAKFI LİSANS BURSLARINA BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE EGET VAKFI LİSANS BURS YÖNETMELİĞİ’Nİ OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Sadece TC vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir. Burslarımıza lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. Burslarımızın şartlarından bazıları aşağıdadır:

 • Öğrenci, öğrenimi süresince almış olduğu bursu, ücretli veya maaşlı bir işte çalışmaya başladıktan en geç altı ay sonra, aynı aylık burs tutarları kadarıyla ve süresince, EGET Vakfı kanalıyla bir başka öğrenciye burs olarak geri ödemeyi kabul eder.
 • Başvuru formunda listelenen okullar dışında veya vakıf üniversiteleri ile açıköğretim fakültelerinde okuyan ya da uzaktan eğitim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar.
 • EGET Vakfı lisans burslarına başvurmak isteyen ara sınıf öğrencilerinin genel not ortalaması en az 2,5 olmalıdır.
 • EGET Vakfı lisans burslarına kabul edilen öğrencilerin, yılda 3(üç) gün gönüllü olarak çalışacakları ve Eğitim ve Burs Komisyonu tarafından kabul edilecek  bir sosyal sorumluluk projesini tamamlama zorunluluğu vardır.

YAŞAYAN SAFAİ LİSANS BURSLARI

YAŞAYAN SAFAİ LİSANS BURSUNA BAŞVURMADAN ÖNCE YAŞAYAN SAFAİ BURS YÖNERGESİ’Nİ OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

Sadece TC vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir. Yaşayan Safai Burslarına Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Ziraat Fakültelerine bağlı bir lisans programında ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı Gerontoloji bölümlerinde öğrenim görecek veya görmeye başlamış öğrenciler başvurabilir.

Burslarımızın şartlarından bazıları aşağıdadır:

 • İlgili lisans programlarında öğrenim görmeye başlamış ara sınıftaki adaylar, 4 üzerinden en az 3.0 Genel Not Ortalamasına sahip olmalıdır.
 • İlgili lisans programlarına yeni yerleşmiş adaylar için;
  • Yetenek sınavını kazanarak Güzel Sanatlar Fakültesi lisans bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazanların Yerleşme Puanının en az 300 olması;
  • YKS puanı ile yerleştirme yapılan Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Ziraat Fakültelerine bağlı bir lisans programında ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerine bağlı Gerontoloji bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazananların YKS’den en az 300 puan almış olması gerekmektedir.
 • Yaşayan Safai Burslarından faydalanmaya hak kazananlar, burs aldıkları akademik yıl içinde, 10 gün süreyle, EGET Vakfı bünyesinde sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 • Burslar geri ödemesizdir. Burs süresi bir akademik yıldır.
 • Başvuru formunda listelenen okullar dışında veya Vakıf üniversiteleri ile Açıköğretim Fakültelerinde okuyan ya da uzaktan eğitim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar.

EGET VAKFI LİSE BURSLARI

EGET VAKFI LİSE BURSLARINA BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE EGET VAKFI LİSE BURS YÖNETMELİĞİ’Nİ OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Sadece TC vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir. EGET Vakfı Lise Bursları geri ödemesizdir. Burslarımıza, Muğla ilinde örgün eğitim sağlayan resmi ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören veya öğrenim görmeye başlayacak öğrenciler başvurabilir. Burslarımızın şartlarından bazıları aşağıdadır: 

– Hazırlık okumadan 9. Sınıfa yeni başlayacak öğrenciler ile hazırlık sınıfına başlayacak öğrenciler için 70 ve üzeri Ortaokul Başarı Puanına sahip olmak. 

-Ara sınıf öğrencileri ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine uygun olarak okul, alan ve/veya dal değiştiren ara sınıf öğrencileri için 70 ve üstü Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmak. 

– Açık liselerde öğrenim görenler; Şartlı Eğitim Yardımı alanlar hariç başka bir özel ya da resmi kurum ve kuruluştan burs alanlar; veli veya vasinin imzasını taşıyan ve öğrencinin burs almasına onay veren Veli/Vasi İzin Belgesini ibraz etmeyenler, EGET Vakfı Lise Burslarından faydalanamazlar.