Amacımız

Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm (EGET) Vakfı’nın vakıf senedinde, senedin değiştirilemez maddesi olarak anılan en önemli amacı, ‘eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan öğrencilere burs vermek, böylece toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine hizmet etmektir’. EGET Vakfı’nın Kurucular Kurulu üyeleri, Safai Özer ve Özlem Uzman’dır. Vakfımız 25-Temmuz-2015 tarihinde, Muğla’da kurulmuştur.

EGET Vakfı kurucuları ve yöneticileri olarak, önlerindeki maddi engelleri ortadan kaldırdığımızda, ülkemiz gençlerinin kendilerini geliştirerek bilimde, sanatta, iş hayatında sınırsız başarılara imza atacak nitelikte olduklarına inanıyoruz. İşte tam da bu nedenle, Vakfımız, eğitimin bu ülkenin en önemli gereksinimi olduğu gerçeğinden hareketle, gençlerimizin en üst düzeyde eğitim görerek ülkemizi ileri götürmede gereksinimleri olan maddi desteği sağlamayı hedeflemektedir.

EGET Vakfı, eğitim burslarını, EGET Vakfı Burs Yönetmeliği’nde anıldığı gibi, şu nedenlerle sağlamaktadır: ‘Vakfımızın ana amacı maddi açmazlar nedeniyle öğrenim görme zorluğu yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamaktır. EGET Vakfı burslarından yararlanan gençlerin sayısını artırarak toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. Burs sağladığımız gençlerin, çağdaş uygarlığın vazgeçilmez değerleri kabul edilen insan haklarına saygılı; laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı olmasını bekliyoruz. Ülkemizin kalkınmasına aracılık etme idealimizin ancak doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen, gelişime açık bireylerle gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Vakfımızın, eğitim bursları sağlamasının yanısıra, ekolojik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarında yenilikçi sistemler aracılığıyla bir kalkınma modeli oluşturmak; bunu yaparken doğayı ve toprağı korumayı da birincil önceliğimiz saymak; eko-turizm, çiftlik turizmi ve sağlıklı yaşam turizmini, kısaca sürdürülebilir turizmi özendirmek; geriatri ve gerontoloji odaklı yatırımlar yapmak amaçları da vardır.

EGET Vakfı, Muğla Menteşe’de eski Muğla olarak anılan bir bölgede, 1894 yılında inşa edilen bir konağı genel merkezi olarak belirlemiştir. EGET Vakfı’nın sosyal sorumluluk bilinci gereği, harap durumdaki bir bina, eski yapıların onarımı konusunda deneyimli bir mimar olan kurucularımızdan Safai Özer tarafından, restore edilerek, yaşayan, soluk alan ve adeta bize, onu yaşattığımız için teşekkür eden bir yapıta dönüştürülmüştür. EGET Vakfı Genel Merkezi’nin 1000 metrekarelik bahçesi ise ekolojik tarım ve permakültür uygulamalarımızı gerçekleştirdiğimiz, içerisinde yüzlerce bitkinin yer aldığı bir örnek bahçe niteliği taşımaktadır.

EGET Vakfı henüz genç bir vakıf olsa da eğitim burslarımız için onbinlerce öğrenci başvurmuştur. Bunun en önemli nedeni, Vakfımızın dijital altyapısını çok güçlü tutmasından kaynaklanmaktadır. Burs vermeye başladığımız ilk yıldan itibaren, burs başvurusu değerlendirmeleri, Burs Yönetmeliği’miz doğrultusunda tamamıyla EGET Vakfı tarafından geliştirilmiş bir yazılım aracılığıyla, insan hatasını ortadan kaldıran bir bilişim sistemi ile gerçekleşmektedir. ‘BUSED’ (Bursiyer Seçme Değerlendirme Sistemi) adını verdiğimiz yazılım ile binlerce veriyi objektif bir şekilde hızla, Eğitim ve Burs Komisyonu’muzun belirlemiş olduğu kriterler uyarınca işleme, değerlendirme ve raporlama olanağına sahibiz.

EGET VAKFI kurulurken uzun yıllar eğitime destek olmayı sürdürebilmesi adına onu sağlam temeller üzerine oturtarak, salt bağışlarla ayakta kalabilen değil, geliştirdiği projelerle, yaptığı yatırımlarla kendi döner sermayesini oluşturacak bir yapıda olmasını istedik ve bu nedenle de EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’ni kurduk.

EGET Vakfı’nın girişimleri, kurulduğu ilk günden beri, alışılmış vakıf işleyiminin çok dışında. Atılan her adım, burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırmak yönünde. Bu kutlu görevi gerçekleştirirken, bağışlara dayalı bir sistemle hareket etmektense üretmeye; üretirken öğretmeye; her bir üretimi bilimin öncülüğünde gerçekleştirmeye; kazanmaya; kazandığını da burslara aktarmaya dayalı bir eylem planı yeğlenmekte.

EGET Vakfı’nın görev sayageldikleri (misyonu):

  • Maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürme güçlüğü çeken üniversite öğrencilerine destek sağlamak;
  • Organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarında yenilikçi sistemler aracılığıyla kalkınma modeli oluştururken, doğayı ve toprağı korumayı da birincil önceliğimiz saymak;
  • Eko turizm, çiftlik turizmi ve sağlıklı yaşam turizmini, kısaca sürdürülebilir turizmi özendirmek;
  • Geriatri ve gerontoloji odaklı girişimlerde bulunmak.

EGET Vakfı’nın düşlemleri (vizyonu):

Maddi yetersizliğin üniversite eğitimine engel olmadığı; doğanın sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla korunduğu; orta yaş ve üstü insanlar için çağcıl turizm örneklerinin yaşama geçirildiği bir Türkiye.