TURİZM ANLAYIŞIMIZ

 

“İnsanlık sürekli aynı şeyleri yapıp duruyor ancak farklı sonuçlar bekliyor.”

Albert Einstein

Ne yazık ki doğal kaynaklarımızın sınırsız olduğunu düşünerek onları hoyratça kullanmamız ve para hırsı kaynaklı fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, teknolojik süreçlerin eko sisteme zarar vermesi, doğal hayatın bizzat insan tarafından geri dönülemez tahribi sonucu küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya evrenimiz. Bu da tüm dünyada iklim değişikliği anlamı taşımakta.

İklim değişiklikleri dünyadaki turizm anlayışında da değişikliklere neden olmaya başlamıştır. Bu nedenle klasik turizm kavramından uzaklaşıp turizm alanında yeni arayışlar başlamıştır.

Oldukça yeni bir kavram olan ekoturizm ilk kez 1992 yılında Rio Çevre zirvesinde ortaya atıldı. Buna göre ekoturizm, "yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır" olarak benimsendi.

Eget Vakfı olarak tüm girişimlerimizde ‘sürdürülebilirlik’ ilkesi ile hareket etmekteyiz. Özellikle kırsal-turizmi ve çiftlik-turizmi alanlarına odaklanmayı ve turizm tesisini salt konaklama alanıyla sınırlı tutmayıp tarım, hayvancılık ve turizm üçlüsünün entegre olacağı tesisler kurmayı planlamaktayız.

Aynı zamanda lavanta balı üretimimiz ile birlikte api-terapi uygulamalarından biri olan api-air uygulaması da yakın zamanda hayata geçireceğimiz projelerimiz arasında.

Eget Vakfı’nın eğitim bursu verebilmek için vakfımıza döner sermaye oluşturmak ve uzun yıllar yaşamasını sağlamak amacıyla odaklanmış olduğu konular olan geriatri, ekolojik tarım ve turizm uygulamaları ile salt Türkiye’ye değil dünyaya örnek olacak projeler üreterek ekolojiye ve evrene saygılı bir sivil toplum örgütü olarak nice kuruluşa ilham vermek niyetindeyiz.