GARİATRİYE BAKIŞIMIZ

Ana amacı eğitim bursu vermek olan vakfımızın bir diğer amacı da Geriatri ve Gerontoloji bilimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmaktır.

Geriatri ve Gerontoloji orta yaş ve üstü insanların sadece tıbbi gereksinimlerinin değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin de karşılanarak sağlıklı yaş almalarına ortam hazırlamak demektir. Geriatri bilimi, tıbbi konulara odaklanırken Gerontoloji daha genel anlamıyla yaşlanmanın sürecini inceler; sadece yaşlıların değil, doğuştan itibaren yaşlanmamak ya da sağlıklı yaş almak için uygun çevre ve beslenme koşulları gibi kavramların üzerinde durur.

Demografik veriler değerlendirildiğinde, dünyada insanların eskiye oranla daha uzun yaşadığı, doğum oranlarının azaldığı ve yaşlı nüfusun sayısal olarak artmakta olduğunu görüyoruz.
TÜİK verilerine göre ülkemizde, doğumda beklenen yaşam süresi oranının 2023 yılında erkeklerde 75,8, kadınlarda ise 80,2 olacağı tahmin edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık; bireyin, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içinde olması biçiminde tanımlanmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yaşam kalitesinin de artması sağlıklı yaş almanın yapı taşlarını oluşturmaktadır.

EGET Vakfı, geriatri ve gerontoloji biliminden hareketle ve çalışmalarını bu bilimin katkılarıyla zenginleştirerek, orta yaş ve üstü insanların olağan yaşlanma sürecini, gerek doğal beslenme gerekse bu insanların yaşamdan uzaklaşmak yerine yaşama katılmasını teşvik edici çalışmalarıyla, sağlıklı yaş alma sürecine dönüştürebilecek yöntemleri desteklemektedir.

“Hiç kimse yaşama coşkusunu yitirenlerden daha yaşlı değildir.”

Henry David Thoreau

Ünlü Amerikalı yazarın da işaret ettiği gibi, EGET Vakfı orta yaş ve üstü insanların yaşama arzu ve isteğini diri tutabilmek için yaşamdan uzak değil yaşamın içinde kalmalarına olanak sağlayıcı projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu salt kendi bedenlerini sağlıklı tutarak değil, kendilerinden sonra gelecek kuşağın gereksinimlerini de gözetmeleri ve bu yönde girişimde bulunmalarıyla, zanaate, sanata olan ilgilerini arttırmakla ve yardımlaşma hazzını yaşayarak hem kendilerine hem de çevrelerine yararlı olmalarıyla mümkün olacaktır. Vakfımız bu konulara dikkat çekmek ve olanak sağlamak için çalışmalarda bulunacaktır.