EKOLOJİK TARIM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

Tarımın asal amacı ürün yetiştirmek değil aksine, insanoğlunu geliştirmek ve kusursuzlaştırmaktır.

Masanobu Fukuoka

Ekolojik tarım; toprağı, suyu ve havayı koruyarak kimyasalların ya da genetik mühendisliğin kullanılmadığı doğayla uyum içinde gerçekleştirilen yetiştirme tekniklerinin uygulandığı bir tarım biçimidir.

2009 yılında, Birleşmiş Milletler destekli Kalkınma İçin Tarım Bilimi ve Teknolojisinde Uluslararası Değerlendirme (IAASTD) Kuruluşu dünyanın en iyi 400 bağımsız araştırma şirketinin, dünya çapında gerçekleştirdiği binlerce araştırma projesi ve vaka çalışması sonucunda edinilmiş verileri ışığında bir rapor yayımladı. Raporun henüz yarısı yazılmışken, bioteknoloji/GDO firmaları çalışmadan çekildiler çünkü raporun ürünlerdeki genetik değişikliği onaylamayacağını ve raporun bulgu ve görüşlerinin iş çıkarlarını ve tüm kimya endüstrisinin tarıma yaklaşımını tehdit edeceğinin farkına vardılar.


"IAASTD raporu şimdiki dünya nüfusunu doyurmaya devam edebilmek için ekolojik tarımın tek çözüm yolu olduğunu açıkça tavsiye etmekteydi."


Bilimsel verilere dayanarak ve Eget Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizin her birinin doğaya, insana ve evrene bakış açısını da yaptığımız işlere yansıtarak; tarımsal uygulamalarımızı tamamen doğaya saygı göstermek suretiyle, toprağa, suya ve havaya zarar verecek hiçbir kimyasal kullanmadan gerek dünyadaki bu konudaki gelişimleri yakından izleyerek gerekse, toprağın bize anlattıklarını dinleyerek geliştirdiğimiz yeni yöntemlerle, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Eget Vakfı’nın ilk tarım uygulaması, ‘Eget Vakfı İktisadi İşletmesi’ sayfasında da detaylı şekilde okuyabileceğiniz gibi Muğla ili, Armutçuk mahallesindeki 22.000 m2’lik bir araziyi ıslah edilmesi ve trüf mantarı yetiştirmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden satın alınan trüflü meşe fidanlarınının araziye aktarılması oldu.

Ardından trüf mantarının gelişimini destekleyici etkisi olan lavanta fideleri de meşe fidanlarının dikilmesinden bir yıl sonra, meşe fidanlarının arasına dikilerek araziye aktarıldı. Böylece trüf mantarlarının olgunlaşmasının bekleneceği dört yıllık sürede, vakfımızın iktisadi işletmesine lavanta, gelir getirecek ikinci bir ürün olarak katkı sağlayacaktır. Lavanta yağı üretimi yapan firmaların gereksinimi olan lavanta tohumları ve lavanta üretimi yapacak olan kişi ya da kuruluşların gereksinimi olan lavanta fideleri, Eget Vakfı İktisadi işletmesi tarafından temin edilebilecektir.

Lavanta balı ülkemizde yaygın olarak üretilmemekle birlikte sağlık açısından son derece faydalı ve katma değeri oldukça yüksek bir bal türüdür. Arazimizde gelişmekte olan lavantalar dikildikten bir yıl sonra çiçek açacak ve arıların nektar toplaması için yeterince gelişmiş olacaklardır. Yöredeki ilk lavanta tarlası olmamızın ardından, ilk lavanta balı üreticisi olarak, iktisadi işletmemizden elde ettiğimiz geliri burs olarak öğrencilerimize aktarma imkanı bulacağız.

Tarım uygulamalarımıza ilişkin güncel ve detaylı bilgi için Armutçuk Tarım İşletmemiz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.