EĞİTİM POLİTİKAMIZ

EGET Vakfı’nın Vakıf Senedi'nde değiştirilemez maddesi olarak anılan en önemli amacı, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim görmekte güçlük çeken öğrencilere burs vererek, öğrenimlerini, kesintiye uğramaksızın sürdürebilmeleri için olanak sağlamaktır.

Ünlü insan hakları savunucusu ve Güney Afrika devlet başkanı Nelson Mandela “Eğitim, bir dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.” diyor. Bizler eşsiz güzellikteki ülkemizin, zeki gençlerinin kendilerini geliştirerek, bilimde, sanatta, iş hayatında sonsuz başarılara imza atacak nitelikte olduğuna inanıyoruz. EGET Vakfı, eğitimin bu ülkenin en önemli gereksinimi olduğu gerçeğinden hareketle, gençlerimizin en üst düzeyde eğitim görerek ülkemizi bir adım ileri götürmeleri için gerekli olan maddi desteği sağlamayı hedeflemektedir.

İstatistikler incelendiğinde üzülerek görüyoruz ki üst düzeyde eğitime ulaşmak bir yana çok istemelerine karşın azımsanamayacak sayıdaki öğrencinin yüksek öğrenim görmesi bir hayalden öteye geçemiyor. Sözgelimi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam’ın) yaptığı bir araştırmaya göre, 2014 yılında Türkiye’de, yaklaşık her üç çocuktan biri -başka bir deyişle 7 milyondan fazla çocuk- şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor. EGET Vakfı olarak, gençlerimizi eğitimsiz, kültürsüz, dışlanmış olmanın doğuracağı olumsuz sonuçlardan kurtarmanın da bu ülkenin sivil toplum kuruluşlarına düşen önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz.

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın isteyen herkesin eğitilmesi gerektiğine inanmakla birlikte, kısıtlı sayıda öğrenciye destek olabiliyoruz. Bu nedenle burs için başvuran öğrenciler arasında en çok gereksinimi olanı ve en çok hak edeni seçebilmek adına uzun değerlendirmeler sonucunda oluşturmuş olduğumuz bir burs yönetmeliğimiz var. Tek kriterimiz başarı olmamakla birlikte, okuma ve eğitimini tamamlama azmi olan öğrencilere daha çok fırsat tanınması gerektiğine inanmaktayız. Öğrencinin anne ve babasından her ikisinin de olmaması ya da kız öğrenci olması durumunu artı puanla değerlendirerek pozitif ayrımcılık yaptığımız kriterlerimiz olduğu gibi, vatansever, merhametli, insani değerleri üstün öğrencilerin de artı puan vererek değerlendirmekteyiz. Bursiyerlerimizden mezun olmalarının ve çalışmaya başlamalarının ardından EGET Vakfı’nda bir öğrenciye burs vererek, vakfımızdaki bu geleneği devam ettirmelerini beklemekteyiz.