Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk

"Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder."

Mustafa Kemal Atatürk

yuvarlak-gorsel-yesil-eget

Görev Sayageldiklerimiz (Misyonumuz)

  • Maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürme güçlüğü çeken üniversite öğrencilerine destek sağlamak;
  • Organik ve sürdürülebilir tarım uygulamalarında yenilikçi sistemler aracılığıyla kalkınma modeli oluştururken, doğayı korumayı da birincil önceliğimiz saymak;
  • Eko turizm, çiftlik turizmi ve sağlıklı yaşam turizmini, kısaca sürdürülebilir turizmi özendirmek;
  • Geriatri ve gerontoloji odaklı girişimlerde bulunmak.

Düşlemlerimiz (Vizyonumuz)

Maddi yetersizliğin üniversite eğitimine engel olmadığı; doğanın sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla korunduğu; orta yaş ve üstü insanlar için çağcıl turizm örneklerinin yaşama geçirildiği bir Türkiye.

EGET VAKFI BURSLARI

EGET Vakfı’nın en önemli kuruluş amaçlarından biri de eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamaktır.

Gereksinimi olan öğrencilere burs vermekteki asal ereğimiz ise toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmektir. Çünkü, biliyoruz ki çağdaş uygarlığın vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireylerin yetişmesine aracılık etmek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak demektir.

8

Yıl İçerisinde

38785

Burs Başvurusu

230

Burs Verilen Toplam Öğrenci Sayısı

94

Burs Verilen Öğrenci Sayısı
2023-2024

EĞİTİM ÖZGÜRLÜKTÜR

"Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır."

Albert Einstein

eget-mobil

Türkiye’nin en yenilikçi vakfından bir ilk daha:

EGET MOBİL

ARTIK CEBİNİZDE

BURS BAŞVURULARINI MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN KABUL EDEN TÜRKİYE’NİN İLK SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Öğrencilerimizin Yaşam Öyküleri

Öğrencilerimizin Yaşam Öykülerinden Birer Kesit

Öğrencilerimizden Öyküler

Desteklerinizle

230

Öğrenciye ufuk açıldı

Daha çok öğrenciye umar olmak için...

EGET Vakfı, online şeffaflık ve hesap verebilirlik
platformu olan AÇIK AÇIK
platformu üyesidir.

açık açık logo pozitif