BURS BAŞVURU TAKVİMİ
 
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BAŞLAMASI
15 -EYLÜL- 2017
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BİTİŞİ
9 -EKİM- 2017
İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BAŞVURANLARA DUYURULMASI
12 -EKİM- 2017
GÖRÜŞMELER
16-21 EKİM 2017
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANANLARIN DUYURULMASI
23 -EKİM- 2017
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANAN ÖĞRENCİLERİN BELGELERİNİ POSTAYA SON VERİŞ TARİHİ
30 -EKİM- 2017
EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KESİN BURS KAZANANLARIN DUYURULMASI
7 -KASIM- 2017
BURS ALANLARIN BURSLARININ ÖDENMEYE BAŞLANMASI
15 -KASIM- 2017

 

• 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde toplam 15 öğrenci Eget Vakfı burslarından yararlanacaktır.

• 2017-2018 öğrenim dönemi için aylık burs tutarı 300 TL(üçyüz) Türk Lirası’dır.

• Sadece lisans öğrencileri Eget Vakfı burslarından yararlanabilir.

• Burs alanlar çalışmaya başladıktan altı ay sonra bir başka öğrenciyi destekleme güvencesi verirler.

• Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk bursları Ekim ve Kasım ayını kapsayacak şekilde 15-Kasım-2017 tarihinde ödenecektir.